SHINEE THE 3RD CONCERT ALBUM [IN SEOUL] Mở rộng

SHINEE THE 3RD CONCERT ALBUM [IN SEOUL]

Mới

460 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 460 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 460 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 690 ₫.

DISK(CD) 1.
01.Code to SHINee WORLD
02.Spoiler
03.Evil
04.Nightmare
05.Heart of Darkness
06.줄리엣 (Juliette)
07.Lucifer
08.Like a Fire
09.Dream Girl
10.히치하이킹 (Hitchhiking)
11.Girls, Girls, Girls
12.빗 속 뉴욕 (Queen of New York)
13.방백 (Aside)
14.떠나지 못해 (Sleepless Night)
15.오르골 (Orgel)
16.상사병 (Symptoms)
DISK(CD) 2.
01.Kiss Yo
02.START
03.Dazzling Girl
04.Real_SHINee WORLD 3 Ver.
05.3 2 1 (Korean Ver.)
06.Destination
07.다이너마이트 (Dynamite)
08.Ring Ding Dong_SHINee WORLD 3 Ver.
09.아.미.고 (Amigo)_SHINee WORLD 1 Ver.
10.Hardly Breathing
11.Everybody
12.너와 나의 거리 (Selene 6.23)
13.Sherlock.셜록 (Clue+Note)
14.Why So Serious?
15.Colorful
16.초록비 (Green Rain)
17.Bonus Track_Studio Ver. : 3 2 1 (Korean Ver.)_Studio Ver.