SHINEE SURPRISE VACATION DVD (6 DISC) Mở rộng

SHINEE SURPRISE VACATION DVD (6 DISC)

Mới

830 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 830 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 830 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 245 ₫.

DISK(DVD) 1.
01.민호의 어느 멋진 날 (영국)00:59:00
02.종현의 어느 멋진 날 (일본)00:53:00
03.태민의 어느 멋진 날 (스위스)01:00:00
04.온유의 어느 멋진 날 (태국)01:00:00
 아티스트
  • 싱어 : 온유
 
05.키의 어느 멋진 날 (영국 런던)00:56:00
06.메이킹 필름