Shinee - Lucifer Type A Mở rộng

Shinee - Lucifer Type A & B

Mới

310 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 310 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 310 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 465 ₫.

DISK(CD) 1.
01.UP & DOWN
02.LUCIFER
03.Electric Heart
04.A-Yo
05.욕(慾) (Obsession)
06.화살 (Quasimodo)
07.악 (Shout Out)
08.WOWOWOW
09.Your Name
10.Life
11.Ready or Not
12.Love Pain
13.사.계.후 (Love Still Goes On)