Jong Hyun - BASE 1st mini album Mở rộng

Jong Hyun - BASE 1st mini album

Mới

340 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 340 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 340 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 510 ₫.

DISK(CD) 1.
01.데자-부 (Deja-Boo) [feat. Zion.T]
02.Crazy (Guilty Pleasure) [feat. 아이언]
03.할렐루야 (Hallelujah)
04.Love Belt [feat. 윤하]
05.NEON
06.일인극 (MONO-Drama)
07.BONUS TRACK : 시간이 늦었어 (Beautiful Tonight)