Song Il Kook's triplets classic (limited edition) Mở rộng

Song Il Kook's triplets classic (limited edition)

Mới

400 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 500 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 500 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 750 ₫.

DISK(CD) 1.
01.그리그: 페르귄트 - 아침00:04:09
02.림스키-코르사코프: 왕벌의 비행00:01:21
03.로시니: 윌리암 텔 서곡00:03:09
04.레오폴드 모차르트: 장난감 교향곡 - 1악장00:03:10
05.차이코프스키: 호두까기 인형 2막 - 트레팍 (러시아의 춤)00:01:09
06.하차투리안: 가이느 - 칼의 춤00:02:20
07.프로코피에프: 로미오와 줄리엣 - 기사들의 춤00:05:39
08.차이코프스키: 백조의 호수 - 어린 백조들의 춤00:01:27
09.드뷔시: 어린이 세계 - 골리워그의 케이크워크00:02:55
10.베토벤: 교향곡 6번 ‘전원’ - 1악장00:12:35
11.본 윌리암스: 푸른 옷소매 환상곡00:04:39
12.멘델스존: 한여름밤의 꿈 - 스케르초00:04:56
13.차이코프스키: 호두까기 인형 2막 - 사탕요정의 춤00:02:19
14.생상스: 동물의 사육제 - 수족관00:02:32
15.발트토이펠: 스케이터즈 왈츠00:07:33
DISK(CD) 2.
01.베토벤: 로망스 2번00:09:04
02.루빈스타인: 멜로디00:03:48
03.엘가: 사랑의 인사00:03:17
04.파헬벨: 캐논00:04:55
05.바흐: 아리오소00:04:41
06.쇼팽: 녹턴 Op.9-200:05:15
07.포레: 돌리 모음곡 - 자장가00:03:23
08.차이코프스키: 백조의 호수 - 정경00:02:47
09.라흐마니노프: 파가니니 광시곡 - 18변주00:02:58
10.쇼팽: 빗방울 전주곡00:06:04
11.바흐: G선상의 아리아00:04:19
12.쇼스타코비치: 로망스00:03:12
13.모차르트: 호른 협주곡 3번 - 2악장00:04:57
14.하이든: 세레나데00:05:16
15.리스트: 사랑의 꿈