CLC - Nu Clear 4th mini album Mở rộng

CLC - Nu Clear 4th mini album

Mới

320 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 320 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 320 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 480 ₫.

DISK(CD) 1.
01.어느 별에서 왔니 (What planet are you from?)
02.아니야 (No oh oh)
03.하나, 둘, 셋
04.Day by day
05.Dear my friend
06.진작에