Tae Yang - Solar Mở rộng

Tae Yang - Solar

Mới

310 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 310 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 310 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 465 ₫.

DISK(CD) 1.
01.Solar (Intro)00:01:01
02.Superstar00:03:11
03.I Need A Girl [Feat. G-Dragon]00:03:40
04.Just A Feeling00:03:36
05.You're My00:02:48
06.Move [Feat. Teddy]00:04:03
07.Break Down00:04:02
08.니가 잠든 후에 [Feat. Swings]00:03:46
09.Where U At00:03:48
10.Wedding Dress00:04:01
11.기도 [Feat. Teddy]00:03:37
12.나만 바라봐00:03:55
13.Take It Slow00:04:08
 아티스트
  • 싱어 : 태양