THE 1ST CONCERT (SHINEE WORLD) Mở rộng

THE 1ST CONCERT (SHINEE WORLD)

Mới

460 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 460 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 460 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 690 ₫.

DISK(CD) 1.
01.Into The Shinee World
02.The Shinee World (Doo-Bop)
03.세뇨리따 (Senorita)
04.Get Down
 아티스트
  • : 샤이니
 
05.아.미.고
06.줄리엣(Juliette)
07.Hello
08.Your Name
09.Stand By Me
10.사.계.후
11.Girls
12.Omg
13.소년 소녀를 만나다
14.My First Kiss
15.A-Yo
16.너아니면 안되는걸
17.
18.화장을 하고
DISK(CD) 2.
01.누난 너무 예뻐
02.산소같은 너
03.화살
04.Life
05.Nessun Dorma
06.섬집아기
07.Ring Ding Dong
08.Up&Down
09.Ready Or Not
10.Lucifer
11.Jojo
12.보디가드
13.하나
14.The Shinee World (Doo-Bop)(스튜디오 버전)
15.아.미.고. (스튜디오 버전)
16.Lucifer (스튜디오 버전)