THE 1ST CONCERT [SHINEE WORLD] (2 DISC) Mở rộng

THE 1ST CONCERT [SHINEE WORLD] (2 DISC) Special Color Photobook

Mới

505 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 505 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 505 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 758 ₫.

DISK(DVD) 1. 샤이니 첫번째 콘서트 “샤이니 월드” PART 1
01.Into The SHINee World
02.The SHINee World (Doo-Bop)
03.세뇨리타 (Senorita)
04.Get Down
05.아.미.고 (Amigo)
06.줄리엣 (Juliette)
07.Hello
08.멤버 소개
09.Your Name
10.Stand by Me
11.사.계.후 (Love Still Goes On)
12.Girls [종현]
13.소년, 소녀를 만나다 (Romeo + Juliette) [태민]
14.OMG [민호]
15.My First Kiss _ Key feat. Krystal (f(x)) [KEY]
16.A-Yo
17.너 아니면 안 되는 걸 (ROMANTIC)
18.욕 (慾) (Obsession)
19.화장을 하고 (Graze)
20.누난 너무 예뻐 (Replay)
21.산소 같은 너 (Love like Oxygen)
DISK(DVD) 2. 샤이니 첫번째 콘서트 “샤이니 월드” PART 2
22.화살 (Quasimodo)
23.Life
24.공주는 잠 못 이루고 (Nessun Dorma) [온유]
 아티스트
  • 싱어 : 온유
 
25.섬집 아기
26.Ring Ding Dong
27.UP & DOWN
28.Ready or Not
29.LUCIFER
30.Jo Jo
31.보디가드 (Bodyguard)
32.멘트
33.하나 (One)
34.클로징 멘트