Bangtan Boys 화양연화 PT.1 3rd Mini Album Mở rộng

Bangtan Boys 화양연화 PT.1 3rd Mini Album

Mới

385 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 385 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 385 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 578 ₫.

White ver

ptb 120P + photocard/random adding printed autograph (limited editon)

DISK(CD)
01.Intro : 화양연화
02.I NEED U
03.잡아줘 (Hold Me Tight)
04.SKIT : Expectation!
05.쩔어
06.흥탄소년단
07.Converse High
08.이사
09.Outro : Love is Not Over