Peach Me Love Mở rộng

Peach Me Love

Mới

Lịch: 580k/bộ.

Chăn: 690k/bộ.

Fullset: 1,200k/bộ.

Cọc 300k/bộ.

Chi tiết hơn

580 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1200 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1200 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 800 ₫.

Mô tả: lịch 32p, blanket

Quà tặng: đặt cọc trước 17/8/2015 tặng bình nước.

Lịch: photocard x 10, sticker, sticker trong suốt, poster A2, quạt, polaroid A

Chăn: photocard x 4, poster A3, túi đựng, polaroid B

Fullset: mini photobook A5.

Đặt cọc trước 12/10/2015.

Vận chuyển ~ 11/2015.

Lịch: 580k/bộ.

Chăn: 690k/bộ.

Fullset: 1,200k/bộ.

Cọc 300k/bộ.

exo930112.com/bbs/zboard.php?id=notice2&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=3