Luhan - Don't look back Mở rộng

Luhan - Don't look back

Mới

+ Lịch: 650k/bộ.

+ Nhật ký: 730k/bộ.

+ Fullset: 1300k/set.

Cọc 400k.

Chi tiết hơn

730 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1300 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1300 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 950 ₫.

Mô tả: lịch, nhật ký.

Quà tặng:  và phải mua fullset).

+ Lịch: photocard, sticker chống từ, poster A2, notebook. LU

+ Nhật ký: polaroid, sticker chống từ, poster A2, viết bi, sticker nhật ký. HAN

+ Fullset: lịch + nhật ký, fancam, bí mật, mini phonebook (đặt trước ngày 13/10/2015).

Đặt cọc trước 7/11/2015.

Vận chuyển ~ 12/2015.

+ Lịch: 650k/bộ.

+ Nhật ký: 730k/bộ.

+ Fullset: 1300k/set.

Cọc 400k.

luhan-0420.com/2016/notice.html