Jong In - Here I am Mở rộng

Jong In - Here I am

Mới

+ Slogan: 480k/bộ.

+ Lịch: 650k/bộ.

+ Full set: 1030k/set.

Cọc 400k.

Chi tiết hơn

480 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1030 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1030 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 545 ₫.

Mô tả: lịch, slogan.

Quà tặng:

+ Lịch: lịch tường, sổ kế hoạch mini, postcard, sticker chống từ, poster B3

+ Slogan: quạt, photocard, card trong suốt.

+ Full set: lịch + slogan.

Đặt cọc trước 30/11/2015.

Vận chuyển ~ 12/2015.

+ Slogan: 480k/bộ.

+ Lịch: 650k/bộ.

+ Full set: 1030k/set.

Cọc 400k.

jong-in.net/2016/