Puppystore - The son net Mở rộng

Puppystore - The son net

Mới

Giá:

+ Lịch: 620k/bộ.

+ Nhật ký: 720k/bộ.

+ Full set: 1,250k/set.

Cọc 400k.

Chi tiết hơn

620 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1250 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1250 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 875 ₫.

Mô tả: lịch, nhật ký.

Quà tặng:

+ Lịch: photocard + postcard ver A, sticker chống từ, poster A4, fancam.

+ Nhật ký: photocard + postcard ver B, sticker, bìa hồ sơ.

+ Full set: túi converse, poster A2 x 2.

Đặt cọc trước 15/11/2015.

Vận chuyển ~ 12/2015.

Giá:

+ Lịch: 620k/bộ.

+ Nhật ký: 720k/bộ.

+ Full set: 1,250k/set.

Cọc 400k.

05061127.net/2016/