Across The Universe Mở rộng

BUNNYDROP Asia Tour 'ACROSS THE UNIVERSE'

Mới

Giá 1,350k/bộ.

Trên 5 bộ: 1,320k/bộ.

Cọc 300k/bộ.

Chi tiết hơn

1 500 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1500 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1500 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 2 250 ₫.

Mô tả: Cuốn 1 TOUR: 200p, cuốn 2 AIRPORT: 100p, dvd x 2

Quà tặng đặt trước ngày 11/2/2015: vé + sticker.

Poster A1, polaroid, postcard, photocard, brochure

Đặt cọc trước 7/3/2015.

Giá 1,350k/bộ.

Trên 5 bộ: 1,320k/bộ.

Cọc 300k/bộ.

xiumin.kr/bbs/zboard.php?id=atu_notice&page=2&select_arrange=headnum&desc=asc&category=&sn=off&ss=on&sc=on&keyword=&sn1=&divpage=1