Mở khóa (해제코드) Mở rộng

Mở khóa (해제코드)

Mới

Giá:

Kim Jong In: 750k/bộ. (KADI)

KyuDo: 800k/bộ. (KADI)

KyuDo S: 750k/bộ. (ChanSe)

Cọc 300k/bộ.

Chi tiết hơn

750 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 800 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 800 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 200 ₫.

Mô tả:

+ Kim Jong In:

Cặp đôi: chỉ KaDi

Kích cỡ: A5

Thời lượng: 13 chương + 5 chương mí bật.

Quà tặng: bookmark, postcard, sticker.

+ Kim Jong In:

Cặp đôi: chỉ KaDi

Kích cỡ: A5

Thời lượng: 25 chương + 5 chương mí bật (tổng 337 trang)

Quà tặng: bookmark, postcard, sticker.

+ Kim Jong In:

Cặp đôi: chỉ ChanSe

Kích cỡ: A5

Thời lượng: 18 chương + 3 chương mí bật (tổng 231 trang)

Quà tặng: bookmark, postcard, sticker.

Đặt cọc trước 1/7/2015.

Vận chuyển ~ 7/2015.

Giá:

Kim Jong In: 750k/bộ. (KADI)

KyuDo: 800k/bộ. (KADI)

KyuDo S: 750k/bộ. (ChanSe)

Cọc 300k/bộ.

raquin.dothome.co.kr/bbs/zboard.php?id=no