KADI KAISOO - H1 Mở rộng

KADI KAISOO - H1

Mới

Giá 270k/bộ.

Không nhận cọc.

Chi tiết hơn

270 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 270 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 270 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 405 ₫.

Mô tả: fanart A5, sticker x 10

Giá 270k/bộ.

Đặt cọc trước 9/8/2015

Vận chuyển: ~ 20/8/2015.

form.office.naver.com/form/responseViewMobile.cmd?formkey=MTYxYmFhODEtY2FkZi00ODdhLTlkZjQtNTA4N2YzYmIzZDAx&sourceId=urlshare