Wonderful wonderland Mở rộng

Wonderful wonderland

Mới

Donate:

+ Set A: 650k/bộ.

+ Set B: 1200k/bộ.

+ Set C: 1670k/bộ.

Cọc 1000k set C, còn lại cọc 300k.

Chi tiết hơn

650 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1670 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1670 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 2 505 ₫.

Quà tặng donate:

+ Set A: polaroid ver A, sticker, lịch, sticker chống từ ver A, photocard ver A.

+ Set B: polaroid ver B, brouche 32p, photobook, sticker chống từ ver B, photocard ver B, postcard, túi đựng.

+ Set C: miếng lau màn hình, fancam, set A + B.

Donate trước 6/11/2015.

Vận chuyển ~ 12/2015.

taehyung.net/bbs/view.php?id=2015&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=1