Kim Sejeong 2017 Calendar My Lovable Baby Mở rộng

Gugudan Kim Sejeong 2017 Calendar "LOVE YOU BRING" (Fansite My Lovable Baby)

Mới

650k/bộ

Trên 5 bộ : 620k/bộ

Chi tiết hơn

650 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 650 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 650 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 975 ₫.

Details :

+ Desk Calendar (vertical) / 150*230 / ~32P / high class paper / 2016 produce 101~ (seen & unseen photos).

Gifts :

+Overseas benefit : mini dvd (running time ~35 minutes).

+All benefit : poster / color metal sticker set / sticker set / photocard set / polaroid set / secret gift.

Hạn cọc : 12/9/2016 ~ 22/10/2016

Vận chuyển : ~ tháng 11