I.O.I Jeon Somi 2017 Calendar ( Fansite Spin-up, Baby! ) Mở rộng

I.O.I Jeon Somi 2017 Calendar ( Fansite Spin-up, Baby! )

Mới

620 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 620 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 620 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 930 ₫.

Details :

+ Vertical Calendar (150mm×230mm) / ~32P / All colors / unreleased photos

Gift :

+ Mini DVD / 10 photocards / 2 transparent photocards / 2 postcards / 2 polaroids / A2 poster / A4 poster / 2 color metal stickers

Hạn cọc : 14/10/2016 ~ 31/11/2016

Vận chuyển : giữa tháng 12