2017 Sweet Brier - Collaboration Mở rộng

2017 Sweet Brier - Collaboration

Mới

1 250 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 2400 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 2400 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 3 600 ₫.

Mô tả: photobook A4 210p

Quà tặng: túi dựng, bìa hồ sơ, thin case, photocard * 12, postcard * 4, slogan, card trong suốt.

Đặt nguyên set A + B tặng sticker từ.

Vận chuyển ~ 7/2017.

A. Crush On You: 1,250k/bộ.

B. DanzanDanzak: 1,250k/bộ.

C. Fullset: 2,400k/set.

Cọc 50%.

Đặt trước ngày 31/5/2017.

form.office.naver.com/form/responseView.cmd?formkey=MDEwYmNiODgtNDljNC00MGY3LThmMTItNDE2NTI0Nzg5MTUy&sourceId=urlshare