GOT7 1집 [IDENTIFY] Close-Up Version Mở rộng

GOT7 1집 [IDENTIFY] Close-Up Version

Mới

400 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 400 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 400 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 600 ₫.

DISK(CD)
01.하지하지마
02.Gimme
03.손이 가
04.너란 Girl
05.그냥 오늘 밤
06.볼륨을 올려줘
07.그대로 있어도 돼
08.달빛
09.She’s a monster
10.Girls Girls Girls
11.A