Twice - The story begins Mở rộng

Twice - The story begins

Mới

Giá 365k/bộ.

Chi tiết hơn

365 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 365 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 365 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 548 ₫.

DISK(CD) 1.
01.OOH-AHH하게
02.다시 해줘
03.미쳤나봐
04.Truth
05.Candy Boy
06.Like a Fool