Oh my girl - windy day 3rd mini album repackage Mở rộng

Oh my girl - windy day 3rd mini album repackage

Mới

310 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 310 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 310 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 465 ₫.

DISK(CD) 1.
01.WINDY DAY
02.STUPID IN LOVE
03.LIAR LIAR (KOREAN VER.)
04.B612
05.I FOUND LOVE
06.KNOCK KNOCK
07.한 발짝 두 발짝
08.LIAR LIAR (CHINESE VER.)