SHINEE 3집 WHY SO SERIOUS ? Mở rộng

SHINEE 3집 WHY SO SERIOUS ?

Mới

365 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 365 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 365 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 548 ₫.

DISK(CD) 1.
01.Nightmare
02.Why So Serious?
03.SHINe (Medusa Ⅰ)
04.오르골 (Orgel)
05.Dangerous (Medusa Ⅱ)
06.Like a Fire
07.Excuse Me Miss
08.Evil
09.떠나지 못해 (Sleepless Night)