SHINEE SHERLOCK 미니앨범 Mở rộng

SHINEE SHERLOCK 미니앨범

Mới

335 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 335 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 335 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 503 ₫.

DISK(CD) 1.
01.Sherlock (Clue+Note)00:03:59
02.Clue00:03:38
03.Note00:02:47
04.알람시계 (Alarm Clock)00:04:01
05.The Reason00:04:18
06.낯선자 (Stranger)00:03:15
07.늘 그 자리에 (Honesty)