(WINNER) - WINNER - EXIT : E (미니앨범) [A Ver.] Mở rộng

(WINNER) - WINNER - EXIT : E (미니앨범) [A Ver.]

Mới

400 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 400 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 400 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 600 ₫.

DISK(CD) 1.

01. BABY BABY

02. 센치해 (SENTIMENTAL)

03. 철없어(IMMATURE)

04. 좋더라 (I’M YOUNG)

05. 사랑가시 (PRICKED)