(WINNER) - 2016년 시즌 그리팅 [KIDS OF W] Mở rộng

(WINNER) - 2016년 시즌 그리팅 [KIDS OF W]

Mới

1 105 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1105 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1105 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 658 ₫.

** 상품구성**

DISC (1DVD) + PHOTO COLLECTION + DESK CALENDAR + NOTE + POLAROID SET + MOUSE PAD + POSTER CALENDAR + MINI POSTER [KOREA LIMITED] +친필 싸인 스티커 부착 (랜덤) 멤버 100장씩 총 500장


**DVD 트랙리스트**

01.2016 WINNER SEASON’S GREETINGS | WINNER’S ONE FINE DAY
02.2016 WINNER SEASON’S GREETINGS | WINNER’S TALK


**DVD상세 사양**

- SUBTITLES : KOREAN, ENGLISH
-REGION CODE : 1, 3, 4, 5