CNBLUE - 7℃N Mở rộng

CNBLUE - 7℃N

Mới

370 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 370 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 370 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 555 ₫.

DISK(CD) 1.
01.헷갈리게 (Between Us)
 아티스트
  • : 씨엔블루
 
02.It's You
 아티스트
  • : 씨엔블루
 
03.끊지마 (Calling You)
 아티스트
  • : 씨엔블루
 
04.When I Was Young
 아티스트
  • : 씨엔블루
 
05.마니또 (Manito)
 아티스트
  • : 씨엔블루
 
06.Royal Rumble