J-MIN - SHINE Mở rộng

J-MIN - SHINE

Mới

330 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 330 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 330 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 495 ₫.

DISK(CD) 1.
01.Shine
 아티스트
  • 싱어 : 제이민
 
02.후 (後)
 아티스트
  • 싱어 : 제이민
 
03.If you want
 아티스트
  • 싱어 : 제이민
 
04.나의 매일 (My Everyday)
 아티스트
  • 싱어 : 제이민
 
05.Finally
 아티스트
  • 싱어 : 제이민
 
06.비밀편지 (Secret Letter)