KALMINA BOY - R U MINE Mở rộng

KALMINA BOY - R U MINE

Mới

Giá 650k/bộ.

Cọc 300k.

Chi tiết hơn

650 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 650 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 650 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 975 ₫.

Mô tả: lịch.

Quà tặng: ly soju, poster A2, gương nhỏ, viết bi, sticker chống từ, sticker, photocard x 25, postcard x 2, polaroid.

Đặt cọc trước 7/11/2015.

Vận chuyển ~ 12/2015.

Giá 650k/bộ.

Cọc 300k.

940412.co.kr/bbs/view.php?id=2016_1&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=4