2015 Blustery Winter Kit - Tender Glance Mở rộng

2015 Blustery Winter Kit - Tender Glance

Mới

Giá:

Lịch: 580k/bộ.

Gấu: 460k/gấu.

Fullset: 920k/set.

Cọc 300k.

Chi tiết hơn

580 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 920 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 920 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 380 ₫.

Mô tả: lịch, gấu.

Quà tặng:

+ Lịch: photocard x 5, sticker chống từ, viết bi, quạt, sticker, poster lịch A2.

+ Gấu: photocard x 5, sticker chống từ, sticker, gương nhỏ.

+ Fullset: Lịch + Gấu, merongbook.

Đặt cọc trước 20/11/2015.

Vận chuyển ~ 1/2016.

Giá:

Lịch: 580k/bộ.

Gấu: 460k/gấu.

Fullset: 920k/set.

Cọc 300k.