Overflow - Jet Route Mở rộng

Overflow - Jet Route

Mới

Giá: 1,470k/bộ.

Trên 5 bộ: 1,450k/bộ.

Trên 10 bộ: 1,420k/bộ.

Cọc 400k.

Chi tiết hơn

1 470 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1470 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1470 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 2 205 ₫.

Mô tả: photobook, DVD

Quà tặng: lịch 2016, nhật ký nhỏ, photocard x 20, polaroid x 10, viết bi, sticker chống từ, poster A2, card nam châm, sticker.

Đặt trước 6/12/2015.

Vận chuyển ~ 1/2016.

Giá: 1,470k/bộ.

Trên 5 bộ: 1,450k/bộ.

Trên 10 bộ: 1,420k/bộ.

Cọc 400k.

over-flow.kr/goods/