2016 merry go round Mở rộng

2016 merry go round

Mới

Lịch bàn: 630k/bộ.

Nhật ký: 880k/bộ.

Full set: 1,400k/bộ.

Cọc 400k.

Chi tiết hơn

630 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1400 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1400 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 2 100 ₫.

Mô tả: lịch bàn, nhật ký.

Quà tặng: 

Lịch bàn: sticker Chan, photocard Chan, poster A4, postcard.

Nhật ký: sticker Yeol, photocard Yeol, poster A3, card, sticker.

Full set: túi đựng, mini photobook A5, lịch mini. Đặt trước 26/10: viết bi, fancam.

Quà ngẫu nhiên: slogan.

Đặt trước 26/11/2015.

Vận chuyển ~ 12/2015.

Lịch bàn: 630k/bộ.

Nhật ký: 880k/bộ.

Full set: 1,400k/bộ.

Cọc 400k.

parkchanyeol.in/bbs/view.php?id=n&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=6