I.O.I Joo KyulKyung 2017 Calendar (Fansite Picturesque) Mở rộng

I.O.I Joo KyulKyung 2017 Calendar "Dream" (Fansite Picturesque)

Mới

650k/bộ

Trên 5 bộ : 620k/bộ

Chi tiết hơn

650 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 650 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 650 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 975 ₫.

Details :

+ Desk Calendar (vertical) / 150*230 / ~32P / high class paper / 2016 produce 101~ (seen & unseen photos)

Gifts :

+ Overseas benefit : illust badge

+ All benefit : A2 poster / color metal sticker set / sticker set / transparency & photo card set / polaroid set / poscard set

Hạn cọc : 12/09/2016~22/10/2016

Delivery : ~ tháng 11

picturesque.co.kr/index.php?mid=not