I.O.I Kim ChungHa 2017 Calendar "MESMERIZE" (Fansite Holic) Mở rộng

I.O.I Kim ChungHa 2017 Calendar "MESMERIZE" (Fansite Holic)

Mới

600k/bộ

Trên 5 bộ :580k/bộ

Chi tiết hơn

600 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 600 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 600 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 900 ₫.

Details :

+ Vertical Table Calendar / 150*230 / ~30P / high class paper / double-faced / colored / photos are from 2016 up to the latest schedule.

Gifts :

+ Overseas benefit : illust metal badge.

+ All benefit : A3 poster / color metal sticker set / decoration sticker set / poster card set / photo postcard set / secret gift.

Hạn cọc : 19/09/2016 ~ 22/10/2016

Vận chuyển : ~ cuối tháng 11