SHINEE 2집 리패키지 HELLO Mở rộng

SHINEE 2집 리패키지 HELLO

Mới

365 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 365 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 365 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 548 ₫.

DISK(CD) 1.
01.LUCIFER00:03:53
02.Hello00:03:03
03.하나 (One)00:03:34
04.Get It00:03:22
05.UP & DOWN00:03:32
06.Electric Heart00:03:19
07.A-Yo00:04:27
08.욕(慾) (Obsession)00:04:09
09.화살 (Quasimodo)00:04:08
10.악 (Shout Out)00:02:53
11.WOWOWOW00:03:10
12.Your Name00:04:06
13.Life00:04:38
14.Ready or Not00:03:03
15.Love Pain00:03:43
16.사.계.후 (Love Still Goes On)