T-Ara SO GOOD 11th Mini Album [키노카드. 미니CD포함] Mở rộng

T-Ara SO GOOD 11th Mini Album [키노카드. 미니CD포함]

Mới

535 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 535 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 535 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 803 ₫.

CD + poster (limited) + ...

DISK(etc)
01.완전 미쳤네 (Korean Ver.)
02.완전 미쳤네 (Chinese Ver.)
03.우리 헤이진 이유
04.For you
05.완전 미쳤네 (Inst.)