2PM - Promise 2017 From Hakodate (limited) Mở rộng

2PM - Promise 2017 From Hakodate (limited)

Mới

1 400 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1400 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1400 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 2 100 ₫.

* 구성
01. DISC 1
02. 탁상용 달력
03. 다이어리
04. 대형포스터
05. 포스트카드(엽서형 달력)
06. 스티커
07. 랜덤 트레이딩 카드(랜덤 1장)