Vernon - Volant project Mở rộng

Vernon - Volant project

Mới

Lịch: 760k/bộ.

Slogan: 490k/bộ.

Full set: 1,120k/bộ.

Cọc 500k.

Chi tiết hơn

1 120 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1120 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1120 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 680 ₫.

Mô tả: lịch + dvd, slogan.

Quà tặng:

+ Lịch: băng keo có hình vernon, ghi chú, bìa hồ sơ, poster A3 + B4, photocard x 18, sticker fanart x 3.

+ Slogan: postcard x 5.

+ Full set: slogan, photocard x 5, sticker.

Đặt cọc trước 5/12/2015.

Vận chuyển ~ 1/2016.

Lịch: 760k/bộ.

Slogan: 490k/bộ.

Full set: 1,120k/bộ.

Cọc 500k.

twitter.com/opus_218/status/654222012596944896