2016 - Hello! Dreaming Boy Mở rộng

2016 - Hello! Dreaming Boy

Mới

Giá: 650k/bộ.

Cọc 400k.

Chi tiết hơn

650 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 650 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 650 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 975 ₫.

Mô tả: lịch.

Quà tặng: photocard, postcard, poster A3, quạt, ghi chú.

Đặt trước 20/11/2015.

Vận chuyển ~ 12/2015.

Giá: 650k/bộ.

Cọc 400k.

19951221.com/bbs/view.php?id=notice&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=10