Laboum - AALOW AALOW (3rd album) Mở rộng

Laboum - AALOW AALOW (3rd album)

Mới

Giá: 420k/album

Chi tiết hơn

420 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 420 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 420 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 630 ₫.

DISK(CD) 1.
01.Intro00:00:56
02.아로아로00:03:19
03.Tasty00:03:14
04.아로아로 Inst.00:03:19
05.Tasty Inst.00:03:12