Monsta X - The clan 2.5 part.1 LOST Mở rộng

Monsta X - The clan 2.5 part.1 LOST

Mới

380 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 380 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 380 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 570 ₫.

DISK(CD) 1.
01.Ex Girl [Feat. 휘인 Of 마마무]
 아티스트
  • : 몬스타엑스
  • 피쳐링 (FEATURING) : 휘인
 
02.걸어 (All in)
 아티스트
  • : 몬스타엑스
 
03.네게만 집착해
 아티스트
  • : 몬스타엑스
 
04.백설탕
 아티스트
  • : 몬스타엑스
 
05.반칙이야
 아티스트
  • : 몬스타엑스
 
06.Because of U
 아티스트
  • : 몬스타엑스