Gain - 1st Album END AGAIN Mở rộng

Gain - 1st Album END AGAIN

Mới

340 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 340 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 340 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 510 ₫.

DISK(CD)
01.Carrie (The First Day)
02.Carnival (The Last Day)
03.반딧불이의 숲
04.비밀
05.Begin Again (inst.)