Ladies' Code BAD GIRL 1st Mini Album Mở rộng

Ladies' Code BAD GIRL 1st Mini Album

Mới

315 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 315 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 315 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 473 ₫.

DISK(CD)
01.Intro…Bad Girl
02.나쁜여자
03.SuperGirl
04.Dada La
05.안울래