Dal Shabet - Joker Mở rộng

Dal Shabet - Joker

Mới

Giá 350k/bộ.

Chi tiết hơn

350 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 350 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 350 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 525 ₫.

DISK(CD) 1.
01.To.Darling
 아티스트
  • : 달샤벳
 
02.홀려
 아티스트
  • : 달샤벳
 
03.JOKER
 아티스트
  • : 달샤벳
 
04.I'm not
 아티스트
  • : 달샤벳
 
05.OK Boy
 아티스트
  • : 달샤벳
 
06.JOKER(inst.)
 아티스트
  • : 달샤벳