SHINEE 3집 THE MISCONCEPTIONS OF US Mở rộng

SHINEE 3집 THE MISCONCEPTIONS OF US

Mới

560 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 560 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 560 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 840 ₫.

DISK(CD) 1.
01.Spoiler
02.Dream Girl
03.히치하이킹 (Hitchhiking)
04.Punch Drunk Love
05.Girls, Girls, Girls
06.방백 (Aside)
07.아름다워 (Beautiful)
08.다이너마이트 (Dynamite)
09.Runaway
10.너와 나의 거리
DISK(CD) 2.
01.Nightmare
02.Why So Serious?
03.SHINe (Medusa Ⅰ)
04.오르골 (Orgel)
05.Dangerous (Medusa Ⅱ)
06.Like a Fire
07.Excuse Me Miss
08.Evil
09.떠나지 못해 (Sleepless Night)
10.버리고 가