Sweet Slogan Mở rộng

Sweet Slogan

Mới

  • TaeYeon
  • Tiffany
  • TaeNy

500 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 920 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 920 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 380 ₫.

Ver Tae/Ny: túi zip, quạt, photocard * 2, poster, slogan.

Giá: 500k/ver.

Fullset TaeNy: 920k/set.

Đặt trước 10/6/2017.

Vận chuyển ~ chưa biết.

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSfQxRXeKDskMpNOaWvaIPFDjT79hUvM7h4hyQIjrErqKLdA/viewform?c=0&w=1