S.M. THE BALLAD - VOL.1 [너무 그리워] Mở rộng

S.M. THE BALLAD - VOL.1 [너무 그리워]

Mới

250 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 250 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 250 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 375 ₫.

DISK(CD) 1.
01.너무 그리워 (Miss You)00:04:15
 아티스트
 • 싱어 : 제이킴
 • 싱어 : 규현
 • 싱어 : 종현
 • 싱어 : JINO
 
02.Hot Times (시험하지 말기)00:04:53
 아티스트
 • 싱어 : 제이킴
 • 싱어 : 규현
 • 싱어 : 종현
 • 싱어 : JINO
 
03.다시 … 사랑합니다 (Love Again)00:03:56
 아티스트
 • 싱어 : 제이킴
 • 싱어 : 규현
 • 싱어 : 종현
 • 싱어 : JINO
 
04.Don't Lie00:04:17
 아티스트
 • 싱어 : 제이킴
 • 싱어 : 규현
 • 싱어 : 종현
 • 싱어 : JINO
 
05.내일은… (Another Day)00:04:34
 아티스트
 • 싱어 : 제이킴
 • 싱어 : 규현
 • 싱어 : 종현
 • 싱어 : JINO