아이유 (IU) - 1집 GROWING UP Mở rộng

아이유 (IU) - 1집 GROWING UP

Mới

295 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 295 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 295 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 443 ₫.

DISK(CD) 1.
01.바라보기00:03:23
 아티스트
 • 싱어 : 아이유
 
02.Boo00:03:23
 아티스트
 • 싱어 : 아이유
 
03.가여워00:03:21
 아티스트
 • 싱어 : 아이유
 
04.A Dreamer00:04:15
 아티스트
 • 싱어 : 아이유
 
05.Every Sweet Day00:03:29
 아티스트
 • 싱어 : 아이유
 
06.미아00:03:43
 아티스트
 • 싱어 : 아이유
 
07.나 말고 넷00:03:10
 아티스트
 • 싱어 : 아이유
 
08.있잖아00:03:22
 아티스트
 • 싱어 : 아이유
 
09.졸업하는 날00:03:45
 아티스트
 • 싱어 : 아이유
 
10.Feel So Good00:04:04
 아티스트
 • 싱어 : 아이유
 
11.미운 오리00:03:30
 아티스트
 • 싱어 : 아이유
 
12.마주보기 (바라보기 그 후)00:03:24
 아티스트
 • 싱어 : 아이유
 
13.미아 (Acoustic Ver.)00:03:48
 아티스트
 • 싱어 : 아이유
 
14.있잖아 (Rock Ver.)00:03:11
 아티스트
 • 싱어 : 아이유
 
15.Boo (Inst.)00:03:24
 아티스트
 • 싱어 : 아이유
 
16.가여워 (Inst.)